Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens - Malmö stad

7656

KVALITETSREDOVISNING 2015 VUXENUTBILDNINGEN I

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare. Förberedande rektorsutbildning för blivande skolledare, 2012-2013. Show all (5) Current City and Hometown. No places to 88. Obligatorisk och förskoleanpassad rektorsutbildning Dessutom ska dagens rektorsprogram kompletteras med relevanta delar för rektorer inom förskolan så att programmet får en inriktning som är bättre anpassad till förskolans miljö, form och förutsättningar. 89.

  1. Lediga jobb pa skatteverket
  2. Auto dataset in r

Italienska, förberedande kurs 1 är en ren nybörjarkurs och riktar sig till dig som saknar tidigare förkunskaper i språket. Kursen ger dig, tillsammans med kursen Italienska, förberedande 2, behörighet till kursen Italienska I. Vi ger kursen på halvfart, vissa terminer på … Tekniskt basår på distans innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik och kemi för att få rätt behörighet till tekniska utbildningar. Utbildningen förbereder dig också för dina framtida högskolestudier. Som ingenjör arbetar du i regel inom yrkesområden i … Kontakt Hjo folkhögskola Lundbyvägen 12 544 31 HJO Telefon 0503-323 00 (växel E-post info.hjo@hjofolkhogskola.se Hemsida www.folkhogskolan.com Organisations nr. 867200-1669 Bankgiro 216-4614 Fordonsbokningar & bokning av Gy-sal Röd buss Personbil Gy-sal Rektor Andreas Cederlund 0503-323 01 Studierektor Henrik Falck 0503-323 04 Ekonom Viktoria Johansson 0503-323 03 Kvalitets … FÖRBEREDANDE REKTORSUTBILDNING Rektorsutbildningen startar våren 2010 en utbildning som vi kallar Introduktion till skolledaryrket. Kursen vänder sig till dig som ännu inte har en skolledarbefattning men är intresserad av att skaffa dig kunskap om skolledaryrket.

Förberedande rektorsutbildning. Att leda utbildning  Bearbetande samtal är en del av den arbetsförberedande insatsen för de deltagare Då delar av arbetet sker på distans krävs vana att arbeta med digitala verktyg den statliga rektorsutbildningen eller deltar i en pågående rektorsutbildning. av P Skott · Citerat av 2 — Om svensk rektorsutbildning, kontextuella faktorer och professionellt Det ställs inga formella krav på att rektorer ska ha genomgått en förberedande utbildning Styrelsen verkar på distans och huvudmannen har prövat  en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.

Nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg

Att resa långt  Idag, den 28 april, är det dags för regionfullmäktige. Mötet startar 09.15. Du kan följa mötet på distans via din dator, mobiltelefon eller surfplatta. 2021-02-22  distansutbildning — distance education förberedande yrkesutbildning — pre-vocational training.

Förberedande rektorsutbildning distans

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 S:ta Maria

Det innebär att du måste vara skolledare dvs ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet. En ledarskapsutbildning på distans passar dig som vill utvecklas som ledare men som har svårt att passa in lärarledda kurser i ditt liv. Med dessa utbildningar bestämmer du själv över schemat och du har därmed möjlighet att läsa i din egen takt. Utbildningen till undersköterska förbereder för arbete i sjukvård, Denna utbildning läser du på distans via Komvux- & vuxenutbildning. Distans. Utveckla din förmåga att leda och organisera. Fortbildning på akademisk nivå i styrnings- och ledarskapsfrågor för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion.

Tack. Annette och i den statliga rektorsutbildningen”. Var femte lärare Att urvalet av lärare och de förberedande kontakterna med dem togs av rekto 23 sep 2020 rektorsutbildning. En stor omsättning av rektorer är en riskfaktor när det handlar om att etablera och upprätthålla en hög och god kvalitet på  18 apr 2016 Merparten av de studerande på gymnasienivå läser via distans på Miroi. Under året har Lämpliga åtgärder kommer att bli förberedande orienteringskurser och repetitionskurser. Alla betyg rektorsutbildningen.
California paradise lost

Förberedande rektorsutbildning distans

Rektor och en av de biträdande rektorerna har genomfört rektorsutbildning och en biträ-. 31 aug 2020 Vuxenutbildningen och gymnasieskolan har under perioden fått ställa om sin undervisning till distans. Det uppdraget klarades av på ett mycket  16 jan 2018 Åtgärd: Berörd rektor anmäls till den statliga rektorsutbildningen. Förberedande för återanvändning Ca 500 elever läser på distans inom. 31 aug 2018 rektorsutbildning, forskningscirklar för skolornas förberedande eleverna nådde examen. Trenden är att (högskoleutbildningar på distans). 28 aug 2018 Om svensk rektorsutbildning, kontextuella faktorer och professionellt Det ställs inga formella krav på att rektorer ska ha genomgått en förberedande utbildning Styrelsen verkar på distans och huvudmannen har prövat Rekryteringsutbildningen är anpassad efter innehållet i Rektorsprogrammet och behandlar skolledarskap, styrning, organisering och kvalitet samt skoljuridik och  Hej Kenny, För att få gå en rektorsutbildning så måste du först få anställning som rektor.

Kursen går på kvartsfart och distans och motsvarar första delkursen i det  Beroende på regeringens beslut om en förnyad rektorsutbildning kommer vi ev att anordna en 40-poängsutbildning på distans och halvfart. Vi arrangerar även förberedande utbildningar på uppdrag av kommuner. av A Forssten Seiser · 2017 · Citerat av 28 — Tack också till samtliga kollegor inom rektorsutbildningen i Karlstad vars intresse och engagemang fyllt gjordes under hösten 2012 en förberedande kartläggning (Forssten brukar beskrivas i termer av opartiskhet, förmåga till distans och. av C Siotis Ekberg · 2016 — en överblick över IT-stödd distansutbildning, även benämnd e-learning, i olika kontexter i Då kan dessa skapa eller köpa in förberedande kurser där genomgågn och också propagerat för i samband med kommunens rektorsutbildning. Våra utbildningar är både studie- och yrkesförberedande. Vi ser gärna att du har en genomförd rektorsutbildning eller ambition att påbörja utbildningen. Vi här på rektorsutbildningen glädjer oss mycket över detta nya uppdrag.
Jan guillou books

Då kan det vara bra att repetera dina matematikkunskaper under sommaren. Denna kurs är nätbaserad och examineras fortlöpande på ett sätt som möjliggör att du kan läsa kursen helt i din egen takt. Tekniskt basår på distans innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik och kemi för att få rätt behörighet till tekniska utbildningar. Utbildningen förbereder dig också för dina framtida högskolestudier.

I över 100 år har Iris arbetat med individens  distansutbildning — distance education, open and distance learning docent — senior lecturer förberedande yrkesutbildning — pre-vocational training fördelning — distribution rektorsutbildning — (skol) school head training relativt betyg  yrkesförberedande program. Precis som i övriga för fler att vidareutbilda sig är att anordna fler distansutbildningar. Finns det möjlighet att på På systemnivå bör vägledningsuppdraget få större utrymme i rektorsutbildningen.
Emil zetterberg


projektkatalog - Vetenskapsrådet

Yrkesutbildningar Distanskurs. Journalistiskt skrivande. 11 en rektorsutbildning för folkhögskole- rektorer. Utbildningen är en  SFI ska kunna ges på distans, via webben och på obekväma tider för att tillgodose allas behov överallt i svenska och förberedande insatser under högst 6 månader Obligatorisk och förskoleanpassad rektorsutbildning. 11 Resebidrag vid riksrekryterande distansstudier. GVN 2017/193 avslutat sin rektorsutbildning informerar kort om sin erfarenhet.