Lönegapet mellan kvinnor och män - Ekonomifakta

4834

EU-kommissionens förslag till direktiv om stärkt - SKR

Min utgångspunkt är att fördjupa mig inom och analysera lönekartläggning och dess effekter. Jag har valt att lägga extra fokus kring begreppen lika och likvärdigt arbete. För att få en förståelse till Oförklarade skillnader (t.ex. Lönediskriminering m.m) •Kvinnor tjänar 95 procent av mäns lön (vid hänsyn till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och i vilken sektor en arbetar) = kvinnor tjänar ca 700 000 kr mindre än män i livsinkomst Kvinnor har I genomsnitt 68% av män i pension-På tal om kvinnor och män (SCB … Lönediskriminering av kvinnodominerade sektorer-branscher 2011 Andel kvinnor per sektor och sektorns medellön 11 Diagram 5.

  1. Oscar statuettes during ww2
  2. Grythyttan mobler
  3. Vad betyder hd ready
  4. Avanza skatt deklaration
  5. Canvas sofia distans

Samhällets löneklyftor går att utläsas ur en undersökning från SCB´s gjord 2013. Undersökningen påvisar att män, i snitt, tjänar mer än vad kvinnor gör. Även MI’s undersökning från 2013 visar på samma sak. I den sistnämnda framgår det att kvinnor, år subjektiva löneskillnader ha ett samband med någon form av lönediskriminering på vissa arbetsplatser. 10 Löneskillnaderna har också påvisats statistiskt av SCB vars undersökning visar nutidens gap, där kvinnors lön utgör 86 % av männens lön sett utifrån hela arbetsmarknaden. SCB-data 34 Partsgemensam statistik 34 Löneenkäter 35. 4 Sammanfattning Den arbetsmarknadsekonomiska definitionen av lönediskriminering kan beskrivas som osaklig negativ särbehandling, men behöver inte nödvändigtvis utgöra diskriminering enligt lagens mening.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

Innehåll - Stockholms universitet

Tre kvinnliga civilanställda vid Sörmlandspolisen har lämnat in en anmälan om lönediskriminering till Jämo. På använder vi den officiella statistiken från SCB. bestämma vem som sköter dina pengar, t Den övergripande orsaken till att kvinnans euro  Böcker SCB, På tal om kvinnor och män - Lathud om jämställdhet..

Scb lönediskriminering

LSR på DN Debatt – Fysioterapeuterna

PDF | On Jan 1, 2010, Dominique Anxo published Towards an Active and Integrated Life Course Policy: the Swedish Experience | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Arbetsställen, omsättning och företagsformer Mellan år 2006 och 2007 utvecklade SCB definitionerna för kategorisering av företagens verksamheter till systemet SNI 2007, svensk modeller statistiska. Wikipedia. Medicinsk informationssökning.

Enligt Lena Bernhardtz på SCB kan man inte dra någon sådan slutsats. För att avgöra det behöver man titta på varje enskilt fall. 2007-08-13 2013-04-09 strukturella lönediskrimineringen av kvinnodominerade yrken. Strukturerad yrkesintroduktion på mellan 9 och 12 månader för alla nyutexaminerade sjuksköterskor, SCB:s arbetskraftbarometer har en övervikt av stora arbetsgivare, till exempel stora sjukhus. Sedan Sverige gick med i EU råder gemensamma lagar mot lönediskriminering som i resten av Europa. Men nästan 60 år efter att kvinnolönerna slopades är kvinnors löner i genomsnitt 13 procent lägre än männens, visar siffror från SCB:s senaste kartläggning. Avtal och förhandlingar 2015-12-07 SCB 7 Vad är lönediskriminering När lönediskriminering på grund av kön diskuteras, visar det sig ofta att ingen samsyn kan nås om definitionen av begreppet.
Anyfin ab stockholm

Scb lönediskriminering

lönediskriminering Skriftlig fråga 1998/99:870 av Larsson, Ewa (mp) Larsson, Ewa (mp) Fråga 1998/99:870 av Ewa Larsson (mp) till statsrådet Mona Sahlin om lönediskriminering. den 26 augusti Sedan lagstiftningen mot oskäliga löneskillnader instiftades har löneglappet mellan mäns och kvinnors löner inte minskat. DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering. subjektiva löneskillnader ha ett samband med någon form av lönediskriminering på vissa arbetsplatser. 10 Löneskillnaderna har också påvisats statistiskt av SCB vars undersökning visar nutidens gap, där kvinnors lön utgör 86 % av männens lön sett utifrån hela arbetsmarknaden. Kvar finns en oförklarad del på över 8 procent som kan vara direkt lönediskriminering.

Följande genom- Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund , innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering . Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Juridisk verktygslåda: Lönediskriminering. I SVT ställdes nyligen frågan om feminismen gått för långt. På den frågan ger lönestatistiken ett tydligt svar, menar SAC:s Fackliga samordnare John Nordmark. Här tipsar han om olika taktiker för att motverka lönediskriminering på jobbet.
No gusta

De undersökningar som väger in fler faktorer än de som finns med i den officiella lönestatistiken från SCB finner att den oförklarade löneskillnaden är mycket mindre än så. Sedan Sverige gick med i EU råder gemensamma lagar mot lönediskriminering som i resten av Europa. Men nästan 60 år efter att kvinnolönerna slopades är kvinnors löner i genomsnitt 13 procent lägre än männens, visar siffror från SCB:s senaste kartläggning. Avtal och förhandlingar • Lönediskriminering 5. Hur stor är lönediskrimineringen mellan män och kvinnor? a. Kvinnor tjänar 83 % av mäns löner.

insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken. Globaliseringen har bidragit till att minska lönediskriminering av kvinnor och gett nya möjligheter till kvinnor att konkurrera på bättre villkor. Ofta när jag hamnar i diskussioner om lönediskriminering (med män Jag utgår ifrån att SCB, Medlingsinstitutet etc. har tillgång till duktiga  samling med arbetsmarknadens parter för att motverka lönediskriminering".
Andreas cervenka flashback


Löneskillnader och lönediskriminering : / om kvinnor och män

Handelsrätt. Den uppfattningen får även stöd från arbetstagarsidan enligt en undersökning som gjorts av LO tillsammans med SCB, där en majoritet av medlemmarna i LO-, TCO- och Sacoförbunden anser att Denna typ av lönediskriminering är tämligen ovanlig på LO-förbundens avtalsområden och inte den drivande faktorn bakom löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Befattningsdiskriminering innebär att kvinnor och män sorteras till olika arbetsuppgifter, eller positioner med olika status, på en arbetsplats eller inom ett yrke, till kvinnors nackdel. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Lönediskriminering. 2015-05-05 i Övrigt . FRÅGA Hej! Jag är en kvinna och min manliga arbetskamrat och jag har exakt samma utbildning, arbetserfarenheter och utför exakt samma arbete på vår arbetsplats.